นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท UFA ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และการรักษาความลับของข้อมูลอย่างสูงสุด ดังนั้นเรามีนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อให้คุณทราบถึงวิธีที่เราจัดการและปกป้องข้อมูลของคุณ โปรดทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการปรับปรุงและอัปเดตเพื่อให้เข้ากับสภาวะที่เปลี่ยนแปลง และเราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างเป็นประจำเพื่อทราบข้อมูลที่เป็นล่าสุด

1.การเก็บรวบรวมข้อมูลเราอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเพื่อให้บริการและประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดให้กับคุณ ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเช่น ชื่อ, ที่อยู่, ที่อยู่อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, ข้อมูลการเงิน และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้เป็นไปตามที่จำเป็น

2.การใช้งานข้อมูลเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อให้บริการและปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ รวมถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราอาจใช้ข้อมูลเพื่อการติดต่อ, การตรวจสอบและการพัฒนาระบบของเราเพื่อให้บริการที่ดียิ่งขึ้น

3.การเปิดเผยข้อมูลเราไม่ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอกยกเว้นในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากคุณหรือตามกฎหมายที่จำเป็น อย่างไรก็ตามเราอาจเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่จำเป็นตามกฎหมายหรือคำสั่งจากหน่วยงานราชการ

4.ความปลอดภัยของข้อมูลเราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ โดยใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคที่เหมาะสม เราใช้เทคโนโลยีที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตเนื่องจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

5.ความเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัวเราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานของเราหรือการปรับปรุงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

อ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอย่างละเอียด เพื่อทราบถึงวิธีที่เราจัดการข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของคุณ หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางที่ระบุในเว็บไซต์ของเรา