About-Author

ข้อมูลติดต่อ

สุรเชษฐ์ โชตวาณิช คือชื่อของบุคคลที่มีอาชีพเป็นนักเขียนเว็บไซต์ ในบทบาทของนักเขียนเว็บไซต์ เขาจะมีความเชี่ยวชาญในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ต่างๆ โดยใช้ภาษาที่เหมาะสม เช่น HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python, หรือภาษาอื่นๆ ตามความต้องการของโครงการ นักเขียนเว็บไซต์บางคนยังมีความคล่องตัวในการออกแบบกราฟิกและปรับแต่งส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ด้วย นอกจากนี้ เขาอาจมีความรู้และทักษะในเรื่องของฐานข้อมูล เซิร์ฟเวอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและดูแลเว็บไซต์

อาชีพนักเขียนเว็บไซต์ (Web Developer) เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ นักเขียนเว็บไซต์มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาโปรแกรมต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ เช่น HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python, Ruby, ASP.NET, และอื่นๆ

หน้าที่ของนักเขียนเว็บไซต์มักเน้นไปที่

1.การออกแบบและพัฒนาโครงสร้างของเว็บไซต์: นักเขียนเว็บไซต์ออกแบบและสร้างโครงสร้างของเว็บไซต์โดยใช้ภาษา HTML และ CSS เพื่อกำหนดโครงสร้างและรูปแบบการแสดงผลของเว็บไซต์

2.การโปรแกรมเว็บไซต์: นักเขียนเว็บไซต์ใช้ภาษาโปรแกรมต่างๆ เช่น JavaScript, PHP, Python เพื่อเพิ่มความสามารถและฟังก์ชันพิเศษให้กับเว็บไซต์ เช่น การจัดการฟอร์ม, การเชื่อมต่อฐานข้อมูล, การปรับแต่งไดนามิกเว็บไซต์ และอื่นๆ

3.การทดสอบและดูแลระบบ: นักเขียนเว็บไซต์ทำการทดสอบการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและประสิทธิภาพ นอกจากนี้ พวกเขายังดูแลและปรับปรุงระบบเว็บไซต์เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความเสถียรสูง

4.การปรับแต่งและการอัพเกรด: เว็บไซต์ต้องการการปรับแต่งและการอัพเกรดเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้และเทรนด์ใหม่ๆ นักเขียนเว็บไซต์จะทำการปรับปรุงหรือเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น

ชื่อ : สุรเชษฐ์ โชตวาณิช

ที่อยู่ : No. 27/25 Soi Saimai35, South Saimai Subdistrict, Saimai District, Bangkok Zip code 10220

อีเมลล์: Surachet.Chotawanich@yakata-k.com

โทร: 085-9536874

แฟกช์: 02 230 4159

FACEBOOK : Surachet.Chotawanich

TWITER : Surachet.Chotawanich